Vui lòng chờ...

Giới thiệu

Ban KH HT ĐTSĐH Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong quản lý đào tạo sau đại học, hoạt động khoa học-công nghệ, và hợp tác trên các lĩnh vực liên quan đào tạo sau đại học, khoa học-công nghệ của Trường..

Xem thêm

Đây là website giới thiệu chức năng, nhiệm vụ và hoạt động khoa học công nghệ tại Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM;

Xem thêm

Thông báo Hội nghị - Hội thảo