Vui lòng chờ...

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ
"Hoàn thiện hệ sinh thái phát triển Fintech tại Việt Nam"

Gửi tóm tắt bài viết: Trước ngày 10/10/2023

Gửi toàn văn bài viết: Trước ngày 05/11/2023

Đăng ký tham dự Hội thảo: Trước ngày 15/11/2023

Thời gian hội thảo: ngày 22/11/2023

Địa điểm và hình thức tổ chức: Trực tiếp tại Trường Đại học Đại Nam, số 1 Phố Xốm, P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội và trực tuyến trên nền tảng MS Team/Zoom.

(Chi tiết xem tại file đính kèm)

22-09-2023

Thư mời viết bài cho Diễn đàn quốc tế về Logistics TP.HCM lần 2 năm 2023

Thời gian tổ chức dự kiến: trong khoảng từ ngày 17 - 20 tháng 10 năm 2023

 Địa điểm dự kiến: Trung tâm hội nghị tại TP HCM. 

 Thời hạn gửi bài: Trước ngày 20/09/2023.

 Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh

07-09-2023

Thư mời viết bài cho Tạp chí khoa học Đại học Hoa Sen.

Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hoa Sen trân trọng mời các cán bộ, giảng viên của Quý Trường tham gia viết và đăng bài báo khoa học trên Tạp chí Khoa học của Đại Học Hoa Sen.

08-08-2023

THƯ MỜI VIẾT BÀI VÀ THAM DỰ HỘI THẢO
“GIÁO DỤC KHAI PHÓNG: NHỮNG GÓC NHÌN VÀ ỨNG DỤNG LIÊN NGÀNH”

Trường Đại học Thái Bình Dương: Số 79 Mai Thị Dõng, Nha Trang

ngày 26 và 27 tháng 10 năm 2023

28-07-2023

Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên cấp Trường - Nguyễn Thị Thu Hiền

1. Thời gian: 14h00 ngày 10/8/2023 (thứ Năm)

2. Địa điểm: Phòng Họp (lầu 1, Khu B) - cơ sở 828 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, Tp.HCM

20-07-2023