Vui lòng chờ...

Phát hành tạp chí số 7

13-06-2019

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động số 51/GP-BTTTT ngày 05/03/2015. Hiện tại Tạp chí được xuất bản 6 tháng/1 kỳ nhằm đăng tải công trình nghiên cứu, các bài viết khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật và ứng dụng có giá trị khoa học và thực tiễn trên các lĩnh vực mà chưa được công bố trên ấn phẩm khác.

Hội đồng biên tập Tạp chí trân trọng kính mời tất cả cán bộ, giảng viên,  nhà nghiên cứu của Trường và các trường, viện, các nhà doanh nghiệp cùng những người quan tâm tham gia viết bài cho Tạp chí Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM ở số thứ 7 dự kiến phát hành vào tháng 12/2019.

Cách thức gửi bài viết:

1. Từ hôm nay đến hết ngày 30/8/2019, tác giả gửi bài viết bằng 01 file word được trình bày theo đúng Thể lệ viết và gửi bài đăng Tạp chí (xin xem văn bản đính kèm) đến địa chỉ email: tapchikhoahoc@huflit.edu.vn

2. Bài viết gửi đăng sẽ được Hội đồng biên tập gửi đến các chuyên gia đánh giá, phản biện theo một quy trình bình duyệt khách quan.

3. Tác giả bài viết được đăng trên Tạp chí số 7 sẽ được tặng 02 quyển Tạp chí và nhuận bút theo quy định của Trường.

Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM rất mong nhận được sự cộng tác tích cực của các cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu và tất cả những ai quan tâm.