Vui lòng chờ...

Tọa đàm cấp Khoa: “Đề thi trắc nghiệm khách quan và tự luận. Lý thuyết và thực tiễn tại Khoa DL-KS”

Thời gian tổ chức: 13g00 - 16g30, ngày 08/03/2024
Địa điểm tổ chức: cơ sở Thất Sơn
Thành phần tham gia: Toàn bộ giảng viên cơ hữu và GVTG của Khoa DL-KS

01-03-2024

TỌA ĐÀM GIẢNG VIÊN LẦN 1 NĂM HỌC 2023 - 2024:
“Đánh giá kết quả các học phần học kỳ 2, năm học 2022-2023 và đề xuất cải tiến”

1. Nội dung
“Đánh giá kết quả các học phần học kỳ 2, năm học 2022-2023 và đề xuất cải tiến”
2. Thành phần tham dự
Toàn thể cán bộ và giảng viên khoa Ngoại ngữ (cơ hữu và thỉnh giảng)
3. Thời gian - Địa điểm
13g00-17g00 ngày 29/02/2024
Phòng B56

27-02-2024

Tọa đàm khoa học năm học 2022 - 2023:
International Currency Exchange Methods in Tourism (10/7/2023)

Chủ đề: International Currency Exchange Methods in Tourism
Báo cáo viên: Rakesh Gupta, PhD
Senior Lecturer of Griffith University (Australia)
Thời gian: 8h00 Thứ Hai 10/7/2023
Địa điểm: Phòng Hội thảo, cơ sở Sư Vạn Hạnh 

06-07-2023

Tọa đàm sinh viên cấp khoa lần 2
“ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ ANH VÀ NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC TỪ GÓC ĐỘ NGƯỜI HỌC”

 Thời gian tổ chức: 13g30 - 17g00, thứ 7 ngày 20/5/2023
 Địa điểm tổ chức: Phòng Hội thảo, lầu 9
32 Trường Sơn, Q.Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

20-04-2023

TỌA ĐÀM GIẢNG VIÊN LẦN 2: Đề xuất cải tiến chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc vận dụng góp ý của các bên liên quan (12/5/2023)

Khoa Ngoại ngữ

Thời gian tổ chức: 14g00 -17g00, thứ 6, ngày 12/5/2023
Địa điểm tổ chức: Phòng Hội thảo, lầu 1 khu B 828 Sư Vạn Hạnh, P13, Q.10, Thành phố Hồ Chí Minh

12-04-2023