Vui lòng chờ...

Tọa đàm khoa học năm học 2022 - 2023:
International Currency Exchange Methods in Tourism (10/7/2023)

Chủ đề: International Currency Exchange Methods in Tourism
Báo cáo viên: Rakesh Gupta, PhD
Senior Lecturer of Griffith University (Australia)
Thời gian: 8h00 Thứ Hai 10/7/2023
Địa điểm: Phòng Hội thảo, cơ sở Sư Vạn Hạnh 

06-07-2023

Tọa đàm sinh viên cấp khoa lần 2
“ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ ANH VÀ NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC TỪ GÓC ĐỘ NGƯỜI HỌC”

 Thời gian tổ chức: 13g30 - 17g00, thứ 7 ngày 20/5/2023
 Địa điểm tổ chức: Phòng Hội thảo, lầu 9
32 Trường Sơn, Q.Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

20-04-2023

TỌA ĐÀM GIẢNG VIÊN LẦN 2: Đề xuất cải tiến chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc vận dụng góp ý của các bên liên quan (12/5/2023)

Khoa Ngoại ngữ

Thời gian tổ chức: 14g00 -17g00, thứ 6, ngày 12/5/2023
Địa điểm tổ chức: Phòng Hội thảo, lầu 1 khu B 828 Sư Vạn Hạnh, P13, Q.10, Thành phố Hồ Chí Minh

12-04-2023

TỌA ĐÀM SINH VIÊN: Những kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp tương lai của sinh viên ngành Du lịch và Khách sạn (04/5/2023)

Khoa Du lịch - Khách sạn

 Thời gian tổ chức: ngày 04/5/2023
 Địa điểm tổ chức: phòng Hội thảo

04-04-2023

TỌA ĐÀM SINH VIÊN LẦN 1: Nghiên cứu khoa học trong sinh viên: Khó khăn và Giải pháp (14/4/2023)

Khoa Ngoại ngữ

Thời gian tổ chức: dự kiến 15:30 ngày thứ 6 (14/4/2023)
Địa điểm tổ chức: Phòng Hội thảo, lầu 1

14-03-2023