Vui lòng chờ...

Tọa đàm sinh viên cấp khoa lần 2
“ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ ANH VÀ NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC TỪ GÓC ĐỘ NGƯỜI HỌC”

 Thời gian tổ chức: 13g30 - 17g00, thứ 7 ngày 20/5/2023
 Địa điểm tổ chức: Phòng Hội thảo, lầu 9
32 Trường Sơn, Q.Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

20-04-2023

TỌA ĐÀM GIẢNG VIÊN LẦN 2: Đề xuất cải tiến chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc vận dụng góp ý của các bên liên quan (12/5/2023)

Khoa Ngoại ngữ

Thời gian tổ chức: 14g00 -17g00, thứ 6, ngày 12/5/2023
Địa điểm tổ chức: Phòng Hội thảo, lầu 1 khu B 828 Sư Vạn Hạnh, P13, Q.10, Thành phố Hồ Chí Minh

12-04-2023

TỌA ĐÀM SINH VIÊN: Những kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp tương lai của sinh viên ngành Du lịch và Khách sạn (04/5/2023)

Khoa Du lịch - Khách sạn

 Thời gian tổ chức: ngày 04/5/2023
 Địa điểm tổ chức: phòng Hội thảo

04-04-2023

TỌA ĐÀM SINH VIÊN LẦN 1: Nghiên cứu khoa học trong sinh viên: Khó khăn và Giải pháp (14/4/2023)

Khoa Ngoại ngữ

Thời gian tổ chức: dự kiến 15:30 ngày thứ 6 (14/4/2023)
Địa điểm tổ chức: Phòng Hội thảo, lầu 1

14-03-2023

TỌA ĐÀM GIẢNG VIÊN LẦN 1: Định hướng quốc tế trong CTĐT tại Khoa Ngoại Ngữ (24/02/2023)

Khoa Ngoại ngữ

Thời gian- Địa điểm
14g30-16g30 24/02/2023
Phòng Hội thảo lầu 1 khu B

24-01-2023