Vui lòng chờ...

Hội nghị/Hội thảo cấp khoa Ngoại ngữ lần 2:
"Ứng dụng AI vào giảng dạy các môn học trong CTĐT của Khoa Ngoại ngữ"

1. Thời gian tổ chức: 08g30 thứ Năm, ngày 13 tháng 6 năm 2024 (dự kiến)
2. Địa điểm tổ chức: Phòng hội thảo, lầu 1, khu B, cơ sở Sư Vạn Hạnh (dự kiến)

22-05-2024

Hội thảo sinh viên cấp Khoa 2023-2024:
“Phương pháp học tập và thi cử hiệu quả ở bậc Đại học”

1. Thời gian tổ chức: Thứ Hai, ngày 22/04/2024 vào lúc 13g30 (dự kiến)
2. Địa điểm tổ chức: Phòng Hội thảo, lầu 1, khu B, 828 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10

22-03-2024

Hội thảo khoa học sinh viên cấp Khoa năm học 2023-2024:
“Những vấn đề ngôn ngữ, văn hóa, xã hội Nhật Bản, Hàn Quốc”

1. Thời gian tổ chức: 13g30 – 17g00 ngày 22.3.2024 (thứ sáu).
2. Địa điểm tổ chức: Phòng Hội thảo

21-03-2024

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHCN CỦA 02 NHÓM NGHIÊN CỨU

- Thời gian: 08g00 ngày 04/01/2024 (thứ Năm);
- Địa điểm: Phòng Hội thảo, cơ sở 828 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, TP.HCM

22-12-2023