Vui lòng chờ...

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA
Chủ đề: “IFRS và những nội dung cần điều chỉnh trong chương đào tạo Khoa Kinh tế - Tài chính ”

Thời gian: 14h ngày 12 tháng 6 năm 2023
Địa điểm: 32 Trường Sơn , Phường 2, Q. Tân Bình, TPHCM

(Thời gian và địa điểm tổ chức có thể thay đổi trong trường hợp đặc biệt)

Thời gian nhận bài:
- File word: 15/05/2023 - 5/6/2023

15-05-2023

HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA CNTT NĂM HỌC 2022 - 2023

Thời gian tổ chức: 8h00 - 12h00, ngày 23/06/2023 (Thứ Sáu).
Địa điểm tổ chức: Phòng Hội thảo, Lầu 1, Khu B, Cơ sở Sư Vạn Hạnh.

28-04-2023

Hội nghị/hội thảo cấp Khoa lần 2
“Chương trình đào tạo Khoa Ngoại ngữ nhìn từ góc độ của các bên liên quan"

Thời gian tổ chức: thứ năm, ngày 25/5/2023 lúc 8g30 (dự kiến)
Địa điểm tổ chức: Phòng hội thảo, lầu 1, khu B

Nhận bài tham luận từ GV: 28/4 - 15/5/2023
Đọc phản biện: 15/5 - 23/5/2023
Tổ chức Hội thảo: 25/5/2023

26-04-2023

Hội thảo sinh viên cấp Khoa năm học 2022-2023
“Học tập, nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa Nhật Bản, Hàn Quốc trong bối cảnh hiện nay”

Thời gian tổ chức: 08g00 – 12g00 ngày 06.5.2023 (thứ bảy).
Địa điểm tổ chức: Phòng Hội thảo

25-04-2023

HỘI THẢO SINH VIÊN:
Chuyển đổi số: Khó khăn và giải pháp dành cho SV trong học tập và nghiên cứu (13/5/2023)

Khoa Ngoại Ngữ

Thời gian tổ chức: 13 giờ 30, thứ bảy ngày 13/5/2023 (dự kiến)
Địa điểm tổ chức: Phòng hội thảo, lầu 1, khu B

13-04-2023