Vui lòng chờ...

Hội nghị/hội thảo cấp Khoa CNTT:
Giải pháp Công nghệ thông tin trong Đào tạo và Ứng dụng công nghiệp Lần 5

1. Các chủ đề chính của HN, HT:
- Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu của giảng viên.
- Cải tiến phương pháp giảng dạy, các kỹ năng.
2. Thời gian tổ chức: 08h30 - 12h00, ngày 19 tháng 6 năm 2024 (Thứ tư).
3. Địa điểm tổ chức: Phòng Hội thảo, lầu 1, Khu B, Cơ sở Sư Vạn Hạnh
4. Người chủ trì khoa học của HN, HT: TS. Nguyễn Đức Cường – Trưởng Khoa

24-11-2023

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC:
"HOÀN THIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH THEO HƯỚNG ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ"

Thời gian nhận bài: File word: 03/7/2023 - 25/7/2023

Thời gian hội thảo: 14h ngày 31/7/2023

Địa điểm: 32 Trường Sơn, Phường 2, Q.Tân Bình, TP.HCM

(Thời gian và địa điểm tổ chức có thể thay đổi trong trường hợp đặc biệt)

07-07-2023

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA
Chủ đề: “IFRS và những nội dung cần điều chỉnh trong chương đào tạo Khoa Kinh tế - Tài chính ”

Thời gian: 14h ngày 12 tháng 6 năm 2023
Địa điểm: 32 Trường Sơn , Phường 2, Q. Tân Bình, TPHCM

(Thời gian và địa điểm tổ chức có thể thay đổi trong trường hợp đặc biệt)

Thời gian nhận bài:
- File word: 15/05/2023 - 5/6/2023

15-05-2023

HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA CNTT NĂM HỌC 2022 - 2023

Thời gian tổ chức: 8h00 - 12h00, ngày 23/06/2023 (Thứ Sáu).
Địa điểm tổ chức: Phòng Hội thảo, Lầu 1, Khu B, Cơ sở Sư Vạn Hạnh.

28-04-2023

Hội nghị/hội thảo cấp Khoa lần 2
“Chương trình đào tạo Khoa Ngoại ngữ nhìn từ góc độ của các bên liên quan"

Thời gian tổ chức: thứ năm, ngày 25/5/2023 lúc 8g30 (dự kiến)
Địa điểm tổ chức: Phòng hội thảo, lầu 1, khu B

Nhận bài tham luận từ GV: 28/4 - 15/5/2023
Đọc phản biện: 15/5 - 23/5/2023
Tổ chức Hội thảo: 25/5/2023

26-04-2023