STT Danh mục tạp chí Hội đồng ngành/liên ngành
1 Công nghệ thông tin
2 Điện - Điện tử - Tự động hóa
3 Giáo dục học
4 Khoa học An ninh
5 Kinh tế
6 Luật học
7 Ngôn ngữ học
8 Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học
9 Triết học - Xã hội học - Chính trị học
10 Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục Thể thao

Chú ý: Trên đây là các file quy định cách tính điểm công trình của Hội đồng Chức Danh Giáo sư Nhà nước và chỉ bao gồm những ngành phù hợp với trường ĐH Ngoại Ngữ - Tin học.

Vui lòng chờ...