Vui lòng chờ...
Đây là website giới thiệu chức năng, nhiệm vụ và hoạt động nghiên cứu Khoa học Công nghệ tại Trường ĐH ngoại ngữ-Tin học TP.HCM;