Vui lòng chờ...
Tháng Năm
Tháng Năm
STT Tên sách đã xuất bản Chỉ số ISBN Nhà xuất bản Năm xuất bản Chủ biên/ Đồng tác giả, số trang (số tín chỉ) Qui giờ chuẩn NCKH
1 Computational Linguistics: From Theory to Practice NXB ĐHSP TP.HCM 2/2024 Nguyễn Ngọc Vũ - 451
STT Họ và tên người nhận xét Tên chuyên đề, đề tài, NX-PB Nơi thực hiện Thời gian kết thúc Qui giờ chuẩn NCKH
1 Mã Xuân Vinh A USING TECHNOLOGY-BASED ACTIVITIES TO IMPROVE STUDENT ENGAGEMENT Tạp chí khoa học HUFLIT 4/2024 0
2 Mã Xuân Vinh Smart Tourism development in Viet Nam: Benefits,Opportunies, Issues and Solutions Tạp chí khoa học HUFLIT 3/2024 0
3 Nguyễn Đức Châu A Semantic Analysis of Slang In Students’ Group Discussions HJS 3/2024 0
4 Nguyễn Thành Luân Nasdaq-100 Companies’ Hiring Insights: A Topic-based Classification Approach to the Labor Market ODSIE2023 2/2024 0
STT Tên GV Tên môn học Lớp/Khoa giảng dạy Hệ số quy đổi Tổng số tiết Kết thúc tháng/năm
1 Nguyễn Ngọc Vũ Applied Linguistics Research 1.5 45 3/2024
2 Nguyễn Ngọc Vũ Computational Linguistics ANH528SE01 1.5 45 2/2024
Không có dữ liệu
STT Người chủ trì nội dung tọa đàm Nơi tổ chức tọa đàm Tên bài báo Thời gian tổ chức Giờ đổi giờ chuẩn NCKH
1 Nguyễn Anh Vũ Hội thảo cấp Khoa lần 4, năm 2023-2024 Copilot in Windows 6/2024 25
2 Lã Như Hải SEMINAR KHOA CNTT How GitHub Copilot will Change Developers’ Life 4/2024 25
3 Vũ Đình Ái Kiến trúc và ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn Seminar lần 3 (10/04/2024) 4/2024 25
4 Huỳnh Văn Bình Kiến trúc và ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn Seminar lần 3 (10/04/2024) 4/2024 25
5 Tưởng Thị Xuân Thu Seminar 3 - Khoa CNTT Kiến trúc và ứng dụng môn hình ngôn ngữ lớn 4/2024 25
6 Nguyễn Anh Vũ Hội thảo cấp Khoa lần 3, năm 2023-2024 Design by Contract in Eiffel (P3) 4/2024 25
7 Lê Thị Thu Hường ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÁC HỌC PHẦN HK2 NĂM HỌC 2022-2023 VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÁC HỌC PHẦN HK2 NĂM HỌC 2022-2023 VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN 3/2024 25
8 Đinh Ngọc Long Khoa Ngoại Ngữ Đề xuất biện pháp tăng cường sự tham gia của sinh viên khoa Kinh tế - Tài chính vào quá trình học tập Ngoại ngữ 2/2024 25
9 Đồng Trinh Đức Đánh giá kết quả các học phần học kỳ 2, năm học 2022-2023 và đề xuất cải tiến ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ AL “QUILLBOT”, VÀ “MOUSE TOOLTIP TRANSLATOR” NHẰM CẢI THIỆN VÀ NÂNG CAO KỸ NĂNG, KIẾN THỨC BIÊN DỊCH CHO NGƯỜI HỌC 2/2024 25
10 Trần Vũ Diễm Thúy Tọa đàm lần 1 "Đánh giá kết quả các học phần học kỳ 2, năm học 2022-2023 và đề xuất cải tiến" Hiểu đúng về lập luận lý thuyết và bài luyện tập về cụm trạng từ bổ nghĩa của tác giả giáo trình môn Cú pháp học 2/2024 25
11 Tống Tấn Vĩnh An Phòng B56 - Khoa Ngoại Ngữ Đánh giá kết quả các học phần Viết tiếng Anh 2 và nghe nói tiếng Anh 2, HK2 năm học 2022-2023 và đề xuất cải tiến 2/2024 25
12 Nguyễn Anh Vũ Hội thảo cấp Khoa lần 2, năm 2023-2024 Design by Contract in Eiffel (P2) 1/2024 25
13 Nguyễn Thị Mộng Ngọc Khoa DL-KS Hiểu rõ khái niệm “Du lịch bền vững” qua lăng kính quản trị học 1/2024 25
14 Trần Thị Minh Thư Trường đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TPHCM Proposal for implementing portfolio writing into the curriculum to enhance students’ writing skills 1/2024 25
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu