Vui lòng chờ...
Tháng Năm
Tháng Năm
STT Tên sách đã xuất bản Chỉ số ISBN Nhà xuất bản Năm xuất bản Chủ biên/ Đồng tác giả, số trang (số tín chỉ) Qui giờ chuẩn NCKH
1 CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ (TÁC PHẨM PHIÊN DỊCH) HỒNG ĐỨC 5/2023 PHAN THỊ BÍCH TRẦM - không 232
2 Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao Đại học quốc gia TP. HCM 4/2023 Khoa Quan hệ quốc tế - Khoa Quan hệ quốc tế 502
3 Giáo Trình Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tiếng Hán Tổng Hợp TP.HCM 3/2023 T.S Trương Gia Quyền - Huỳnh Thị Chiêu Uyên, Mai Thu Hoài, Nguyễn thị Hoàng Oanh,Trương Mỹ Vân, Tô Phương Cường,Hoàng Quỳnh Anh, Hồ Hữu Huỳnh Cường,Hoàng Quỳnh Anh,Hồ Hữu Huỳnh Cường,Hồ Hữu Huỳnh, Hoàng Quỳnh Anh 35
4 Book chapter "The Impact of 4English Mobile App of EFL Students' Reading Performance in a Secondary Education Context" in "Multidisciplinary Applications of Computer-Mediated Communication" IGI Global 2/2023 Hung Phu Bui (University of Economics Ho Chi Minh City, Vietnam) and Raghvendra Kumar (GIET University, India) - Nguyễn Ngọc Vũ, Đặng Thành Tâm, Lê Nguyễn Như Anh, Nguyễn Thị Hồng Liên 166
5 Học Tiếng Hoa Dùng Từ Không Sợ Sai Văn Hóa- Văn Nghệ 1/2023 - Trương Gia Quyền,Huỳnh Thị Chiêu Uyên, Tô Phương Cường, Nguyễn Thị Thu Hằng 395
6 Chinh Phục Kỹ Năng Viết Văn Tiếng Hoa Toàn Tập Văn Hóa- Văn Nghệ 1/2023 PGS. TS Nguyễn Đình Phức - Trương Gia Quyền,Huỳnh Thị Chiêu Uyên, Tô Phương Cường,Mai Thu Hoài, ,Trương Mỹ Vân, Trương Phan Châu Tâm 128
STT Họ và tên người nhận xét Tên chuyên đề, đề tài, NX-PB Nơi thực hiện Thời gian kết thúc Qui giờ chuẩn NCKH
1 Hoàng Kim Oanh Vấn đề chấn thương trong tiểu thuyết "Mắt biếc" của Toni Morrison Trường Đại học Sư phạm TPHCM 5/2023 5
2 Hoàng Kim Oanh Biểu hành giới trong các` phim điện ảnh cải biên từ Truyện Kiều của Nguyễn Du Trường Đại học Sư phạm TPHCM 5/2023 5
3 Hoàng Kim Oanh Diễn ngôn kiến tạo cơ thể trong tác phẩm Đoàn Minh Phượng Trường Đại học Sư npham5 TPHCM 5/2023 5
4 Hoàng Kim Oanh Kiều Thanh Quế trong đời sống nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn 5/2023 10
5 Dương Tuấn Anh Phân tích giá tiền điện tử dựa trên phương pháp hồi quy tuyến tính Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học, Tp. Hồ Chí Minh 5/2023 5
6 Trần Minh Thái Gom cụm bài báo khoa học theo chủ đề HUFLIT 4/2023 5
7 Dương Tuấn Anh Building an automatic artificial neural network program to manage and forecast flows in a river basin to meet the needs of technology development in the 4.0 era. Science and Technology Development Journal (Tạp chí khoa học của Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh) 4/2023 5
8 Trần Minh Thái Phân lớp dữ liệu mất cân bằng trong bài báo dự đoán thuê bao rời bỏ nhà mạng dựa vào giải thuật Rừng Ngẫu Nhiên cải tiến HUFLIT 3/2023 5
9 TRẦN VĂN TIẾNG ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SINH KẾ BỀN VỮNG TRONG ĐỜI SỐNG ĐỒNG BÀO NGƯỜI CƠ TU Ở TỈNH QUẢNG NAM Tạp chí Khoa học HUFLIT 3/2023 5
10 Thái Hoàng Hạnh Nguyên Chính sách đối ngoại của Tổng thống Barack Obama ở khu vực Châu Á - TBD HUFLIT 3/2023 5
11 Thái Hoàng Hạnh Nguyên Ngoại giao quốc phòng của Việt Nam ở các nước lớn trong thế kỷ XXI HUFLIT 3/2023 5
12 Nguyễn Đức Châu SOUTH KOREA’S ‘NEW SOUTHERN POLICY’ TOWARDS VIETNAM: PROSPECTS AND CHALLENGES IN THE NEW CONTEXT HUFLIT 2/2023 20
13 Nguyễn Đức Châu Exploring the brand experience of Korean brands on customer interactions in Ho Chi Minh City, Vietnam: non-linear structural equation modelling approach HUFLIT 2/2023 20
14 Nguyễn Đức Châu DEVELOPMENT ORIENTATION FOR VIETNAM'S CULTURAL DIPLOMACY BASED ON THE STRATEGY AND ACHIEVEMENTS OF CULTURAL DIPLOMACY IN SOUTH KOREA-JAPAN RELATIONS HUFLIT 2/2023 20
15 Nguyễn Đức Châu THE EFFECTS OF KOREAN CULTURE ON VIETNAM HUFLIT 2/2023 20
16 Nguyễn Đức Châu Translocally Shared Experience Derived from Asia: Reading Presentations of Modernity in Đời mưa gió by Nhất Linh-Khái Hưng and Mujeong by Yi Kwang- su in Reference to Each Other HUFLIT 2/2023 20
17 Dương Tuấn Anh Ứng dụng khai thác mẫu tuần tự vào bài toán dự đoán xu hướng cổ phiếu Tạp chí Khoa Học trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học Tp. HCM 2/2023 5
18 Trần Minh Thái Xây dựng hệ thống truy xuất hồ sơ bệnh án điện tử bằng công nghệ Blockchain 3.0 HUFLIT 1/2023 5
19 Dương Tuấn Anh Building a Fluid Mechanics Multiple Choice Test Program for Smartphone with Android Operating System Science and Technology Development Journal (Tạp chí khoa học của Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh) 1/2023 5
Không có dữ liệu
STT Họ và tên người hướng dẫn Tên người được hướng dẫn Tên đề tài hướng dẫn Năm tốt nghiệp Loại đề tài Thời gian hướng dẫn Qui giờ chuẩn NCKH
1 Trần Mỹ Hải Lộc Đỗ Minh Hoàng Phúc, Trương Khánh Linh Quyền lực mềm của Hàn Quốc tại Đông Nam Á trong bối cảnh đại dịch COVID-19 2026 30
2 Tôn Quang Toại Lưu Gia Khang Khoanh vùng tế bào thần kinh đơn lẻ trong ảnh y khoa 2023 30
3 Trần Mỹ Hải Lộc Nguyễn Giao Sơn An Analysis of Blockchain Technology Adoption in Social Media: A Case Study of Facebook in Vietnam 2023 0
4 Châu Thị Lệ Yến Nguyễn Thanh Hồng Nhung Learner autonomy in teaching-learning application on Moodle at HUFLIT's Faculty of Foreign Languages 2023 0
STT Người chủ trì nội dung tọa đàm Nơi tổ chức tọa đàm Tên bài báo Thời gian tổ chức Giờ đổi giờ chuẩn NCKH
1 Hoàng Kim Oanh BỘ MÔN CHUNG & NGOAI NGỮ 2 CÁC YÊU CẦU BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN CƠ SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAM 10/2023 20
2 Tôn Quang Toại Seminar chuyên môn Một số kỹ thuật trực quan hóa mạng Convolutional Neural Network 6/2023 20
3 Trần Thị Lan Anh Khoa Ngoại Ngữ 2023.-TỌA ĐÀM KH GV LẦN 2-NH 2022-2023 6/2023 20
4 Võ Thị Thiên Ân ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN CTĐT TẠI KHOA NGOẠI NGỮ THÔNG QUA ĐÓNG GÓP CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN MỘT SỐ GÓP Ý THAY ĐỔI CẦN THIẾT TRONG CTĐT NGÀNH NGÔN NGỮ ANH TỪ GÓC NHÌN NGƯỜI DẠY 6/2023 20
5 Hoai Linh Nguyen “ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC VẬN DỤNG GÓP Ý CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN” “ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC VẬN DỤNG GÓP Ý CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN” 6/2023 20
6 Trần Thị Lan Anh Khoa Ngoại Ngữ Đánh Giá CTĐT Ngành Ngôn Ngữ Anh & Ngôn Ngữ Trung Quôc Từ Góc Độ Người Học 5/2023 20
7 Phạm Thế Châu Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCMT “ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC VẬN DỤNG GÓP Ý CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN” 5/2023 20
8 Châu Thị Lệ Yến Một vài góp ý cho CTĐT của Khoa Ngoại Ngữ “ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC VẬN DỤNG GÓP Ý CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN” 5/2023 20
9 Phạm Thị Mộng Lành K QTKD Góp ý kiến xây dựng CTĐT 2023 5/2023 20
10 Nguyễn Mỹ Phương Khoa Ngoại ngữ Đánh giá và cải tiến CTĐTtại khoa Ngoại Ngữ thông qua góp ý của các bên liên quan 5/2023 20
11 Đoàn Mỹ Tú ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC VẬN DỤNG GÓP Ý CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN Đối sánh chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa 2021 của Trường đại học Ngoại ngữ-Tin học TP.Hồ Chí Minh và ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa 2022 của Trường đại học ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội 5/2023 20
12 Lê Thị Minh Nguyện Seminar khoa CNTT Xây dựng cây HUS (High Utility Stream) từ dữ liệu trực tuyến (stream data) 4/2023 20
13 Phạm Đình Thắng Khoa CNTT Thu Thập Thông Tin Trong An Ninh Mạng 4/2023 20
14 Phạm Đức Thành Seminar khoa CNTT MÃ HOÁ TIẾNG VIỆT DÙNG BITSET VỚI THUẬT TOÁN S-DES 4/2023 20
15 Nguyễn Anh Vũ Hội thảo cấp Khoa lần 2, năm 2022-2023 Application of artificial intelligence in the process of building source code (P2) 4/2023 20
16 Nguyễn Tấn Khoa Seminar chuyên môn ( Lần 2) Phân tích, xây dựng và triển khai mô hình học máy với tập dữ liện BrainStroke có sẵn. 4/2023 20
17 Nguyễn Thị Kim Tuyến KHOA NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TIN HỌC TPHCM ĐỊNH HƯỚNG QUỐC TẾ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA NGOẠI NGỮ 3/2023 20
18 Văn Thanh Tâm Khoa Ngoại ngữ Định hướng quốc tế trong CTĐT tại Khoa Ngoại ngữ 3/2023 20
19 Nguyễn Minh Tuấn Khoa Ngoại Ngữ Định Hướng Quốc Tế Trong CTĐT Tại Khoa Ngoại Ngữ 3/2023 20
20 Phạm Đình Thắng Khoa CNTT PreparedStatement có an toàn? 2/2023 20
21 Trần Thanh Tú khoa Ngoại ngữ Định hướng quốc tế trong chương trình đào tạo tại khoa Ngoại ngữ 2/2023 20
22 Võ Thị Thiên Ân Tính quốc tế hóa trong Chương trình Đào tạo Khoa Ngoại ngữ Khảo sát tính quốc tế các môn Nói - Khoa Ngoại ngữ 2/2023 20
23 Trần Thị Kim Chi Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học Huflit Định hướng quốc tế trong CTĐT tại Khoa Ngoại ngữ 2/2023 20
24 Đồng Trinh Đức TÍNH QUỐC TẾ ​ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO​ TẠI KHOA NGOẠI NGỮ- HUFLIT GIẢI PHÁP ĐỊNH HƯỚNG MANG TÍNH QUỐC TẾ VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA NGOẠI NGỮ HUFLIT 2/2023 20
25 Phạm Thị Duyên Hồng Tọa đàm lần 1 khoa Ngoại ngữ Định hướng quốc tế trong chương trình đào tạo khoa Ngoại ngữ 2/2023 20
26 NGUYỄN THỊ ÁI LOAN TỌA ĐÀM GIÁO VIÊN LẦN 1 Định Hướng Quốc Tế Trong Chương Trình Đào Tạo 2/2023 20
27 Bùi Thị Thu Ngân Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại Học Ngoai Ngữ Tin Học TPHCM Internationalising the curiculum 2/2023 20
28 Châu Thục Quyên Định hướng quốc tế trong CTĐT tại Khoa Ngoại Ngữ Đóng góp vào khía cạnh nội dung mang tính quốc tế trong giảng dạy 2/2023 20
29 Nguyễn Thị Xuyên Khoa Ngoại ngữ Đề xuất chương trình đào tạo theo định hướng quốc tế 2/2023 20
30 Trần Vũ Diễm Thúy Tọa đàm lần 1 "Định Hướng Quốc Tế trong Chương Trình Đào Tạo tại Khoa Ngoại Ngữ" tại Phòng Hội thảo, 828 Sư Vạn Hạnh CALOHEA VÀ NGÀNH PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TẠI HUFLIT 2/2023 20
31 Đoàn Mỹ Tú Định hướng quốc tế trong CTĐT tại Khoa Ngoại Ngữ ĐỊNH HƯỚNG QUỐC TẾ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG - HIỆN TRẠNG & THAY ĐỔI 2/2023 20
32 Lã Như Hải SEMINAR KHOA CNTT Tác động của ĐGQT lên động cơ học tập của sinh viên trong giảng dạy kết hợp mô hình (B-Learning) 1/2023 20
33 Vũ Đình Ái Seminar chuyên môn khoa CNTT Lần 1 Tác động của ĐGQT lên động cơ học tập của sinh viên trong giảng dạy kết hợp mô hình (B-Learning) 1/2023 20
34 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Siminar cấp khoa Understand Your Data With Descriptive Statistics 1/2023 20
35 Đỗ Văn Hào Khoa Công nghệ Thông tin-Seminar chuyên môn Đỗ Văn Hào* SỰ BÙNG NỔ ỨNG DỤNG CUỘC CÁCH MẠNG THAY ĐỔI CÁCH TƯƠNG TÁC VỀ CÔNG NGHỆ 1/2023 20
36 Đinh Xuân Lâm Seminar Lần 1 Khoa CNTT ĐH HUFLIT Tìm hiểu giải pháp phát hiện xâm nhập chống rò rỉ thông tin nội bộ 1/2023 20
37 Đỗ Đức Bích Ngân Seminar cấp khoa ServiceNow 1/2023 20
38 Phạm Đức Thành Seminar Khoa CNTT Data streaming 1/2023 20
39 Thái Thị Thanh Thảo Seminar Khoa CNTT UiPath RPA Introduction 1/2023 20
40 Đỗ Thị Thùy Trang Hội thảo nghiên cứu khoa học lần 1 năm học 2022-2023 Speech Enhancement in Non-stationary Noise Environments 1/2023 20
41 Phạm Thanh Tùng GIẢI PHÁP CHO NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Time-Series Clustering Based on the Characterization of Segment Typologies 1/2023 20
42 Nguyễn Anh Vũ Hội thảo cấp Khoa lần 1, năm 2022-2023 Application of artificial intelligence in the process of building source code (P1) 1/2023 20
43 Đặng Thị Kim Giao Seminar khoa CNTT Access Control Vulnerabilities 1/2023 20
44 Phan Thị Ngọc Hân Phòng hội thảo - Sư Vạn Hạnh Seminar khoa CNTT- Materverse 1/2023 20
45 Nguyễn Tấn Khoa Seminar chuyên môn ( Lần 1) Definition, Characteristics and Measures of IT project complexity 1/2023 20
46 Võ Diệp Như Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM Spoken corpus construction 1/2023 20
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu