Vui lòng chờ...
Tháng Năm
Tháng Năm
Không có dữ liệu
STT Họ và tên người nhận xét Tên chuyên đề, đề tài, NX-PB Nơi thực hiện Thời gian kết thúc Qui giờ chuẩn NCKH
1 Nguyễn Đức Châu SOUTH KOREA’S ‘NEW SOUTHERN POLICY’ TOWARDS VIETNAM: PROSPECTS AND CHALLENGES IN THE NEW CONTEXT HUFLIT 2/2023 20
2 Nguyễn Đức Châu Exploring the brand experience of Korean brands on customer interactions in Ho Chi Minh City, Vietnam: non-linear structural equation modelling approach HUFLIT 2/2023 20
3 Nguyễn Đức Châu DEVELOPMENT ORIENTATION FOR VIETNAM'S CULTURAL DIPLOMACY BASED ON THE STRATEGY AND ACHIEVEMENTS OF CULTURAL DIPLOMACY IN SOUTH KOREA-JAPAN RELATIONS HUFLIT 2/2023 20
4 Nguyễn Đức Châu THE EFFECTS OF KOREAN CULTURE ON VIETNAM HUFLIT 2/2023 20
5 Nguyễn Đức Châu Translocally Shared Experience Derived from Asia: Reading Presentations of Modernity in Đời mưa gió by Nhất Linh-Khái Hưng and Mujeong by Yi Kwang- su in Reference to Each Other HUFLIT 2/2023 20
6 Trần Minh Thái ACAM-AD: Autocorrelation and Attention Mechanism-Based Anomaly Detection in Multivariate Time Series Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 1/2023 10
7 Trần Minh Thái Identification method of Long-distance running Injury Points for College students based on association rules Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 1/2023 10
8 Trần Minh Thái Analyzing DNA Pattern Matching through String Similarity Measurements in Cancer Sequence Data Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 1/2023 10
9 Trần Minh Thái Bloom Filter with Efficient Parallelization Technique for Frequent Item Set Mining Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 1/2023 10
10 Dương Tuấn Anh Building a Fluid Mechanics Multiple Choice Test Program for Smartphone with Android Operating System Science and Technology Development Journal (Tạp chí khoa học của Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh) 1/2023 5
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
STT Người chủ trì nội dung tọa đàm Nơi tổ chức tọa đàm Tên bài báo Thời gian tổ chức Giờ đổi giờ chuẩn NCKH
1 Lã Như Hải SEMINAR KHOA CNTT Tác động của ĐGQT lên động cơ học tập của sinh viên trong giảng dạy kết hợp mô hình (B-Learning) 1/2023 20
2 Vũ Đình Ái Seminar chuyên môn khoa CNTT Lần 1 Tác động của ĐGQT lên động cơ học tập của sinh viên trong giảng dạy kết hợp mô hình (B-Learning) 1/2023 20
3 Đinh Xuân Lâm Seminar Lần 1 Khoa CNTT ĐH HUFLIT Tìm hiểu giải pháp phát hiện xâm nhập chống rò rỉ thông tin nội bộ 1/2023 20
4 Phạm Thanh Tùng GIẢI PHÁP CHO NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Time-Series Clustering Based on the Characterization of Segment Typologies 1/2023 20
5 Nguyễn Anh Vũ Hội thảo cấp Khoa lần 1, năm 2022-2023 Application of artificial intelligence in the process of building source code 1/2023 20
6 Phan Thị Ngọc Hân Phòng hội thảo - Sư Vạn Hạnh Seminar khoa CNTT- Materverse 1/2023 20
7 Nguyễn Tấn Khoa Seminar chuyên môn (Lần 1) Definition, Characteristics and Measures of IT project complexity 1/2023 20
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu