Vui lòng chờ...

Thông tin tài khoản

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NHẬP-XUẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KH&CN TRÊN STA

Ban Khoa học – Hợp tác – Đào tạo Sau Đại Học đã xây dựng cổng thông tin khoa học công nghệ nhằm giới thiệu chức năng, nhiệm vụ và hoạt động Khoa học Công nghệ tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Quý thầy/cô có thể truy cập vào website tại địa chỉ: https://sta.huflit.edu.vn

1. Quý thầy/cô tiến hành “Đăng nhập” với tài khoản Ban cung cấp ( với tài khoản là phần tên trong email trường của giảng viên, mật khẩu mặc định là ngày tháng năm sinh, giảng viên nên đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu) . Nếu kết quả đăng nhập thành công sẽ hiện tên tài khoản và hình ở góc phải màn hình

2. Chọn menu “Kết quả KHCN”, sẽ hiện ra các menu con:

Ở màn hình bên trái tại phần “Cập nhật thông tin” hoạt động KH&ĐT của quý thầy/cô trên trang web

A screenshot of a social media post

Description automatically generated

3. Trong menu “Thông tin chung”, quý thầy/cô cần cập nhật các trường dữ liệu chung nhất liên quan đến “Lý lịch khoa học” như: họ tên, ngày sinh, dân tộc, trình độ ngoại ngữ, thông tin hướng nghiên cứu ( demo – cách thêm thông tin hướng nghiên cứu) và một số thông tin khác được hiển thị trên website.

Tại menu này quý thầy/cô cũng nhập thông tin của mình về “Quá trình công tác” và “Quá trình đào tạo” (demo – hướng dẫn cách thêm thông tin quá trình đào tạo, quá trình công tác).

(*) Nếu cần, tại menu “Quá trình công tác” và “Quá trình đào tạo”, quý thầy/cô có thể kích nút “CSV” để xuất-nhập file văn bản csv dạng csv để nhập các trường dữ liệu của trang web, sau đó tải file csv này lên website để hệ thống tự động đọc và đưa thông tin lên trang web mà không cần nhập theo khuôn mẫu của web.

4. Trong menu “Thông tin KHCN-ĐT”, quý thầy/cô sẽ cập nhật thông tin về kết quả hoạt động KHCN và đào tạo mà quý thầy cô đã đạt được, và dựa vào những thông tin này hệ thống sẽ tự động quy đổi giở chuẩn NCKH (theo quy định của Trường) mà quý thầy/cô đạt đã đạt được. Menu này gồm các menu con như sau:

4.1 Trong submenu “Đề tài, dự án”, quý thầy/cô sẽ cập nhật thông tin về đề tài/dự án đã tham gia. Tại submenu này web cũng hỗ trợ chức năng để quý thầy/cô tải file csv csv mẫu như đã nêu ở (*) để nhập thông tin đề tài/dự án, sau đó upload lên hệ thống để hệ thống tự động cập nhật thông tin.

4.2 Trong submenu “Bài báo KHCN”, quý thầy/cô sẽ cập nhật thông tin các bài báo được đăng trên tạp chí trong/ngoài nước hay được công bố trong các hội thảo trong/ngoài nước. Ngoài ra quý thầy/cô cũng có thể cập nhật thông tin bài báo thông qua file csv như đã nêu ở (*) tải về từ submenu này sau đó tải lên hệ thống để hệ thống cập nhật thông tin.

4.3 Quý thầy/cô có thể cập nhật thông tin về các sách chuyên khảo, giáo trình đã viết và xuất bản trong và ngoài nước tại submenu “Ấn phẩm, giáo trình”. Tại submeu này cũng hỗ trợ chức năng cho phép quý thầy/cô có thể cập thông tin ấn phẩm, giáo trình thông qua file csv mẫu của website.

4.4 Tại submenu “Hoạt động KHCN khác”, quý thầy cô cập nhật thông tin liên quan đến nhận xét hay phản biện một bài báo khoa học hay đề tài NCKH mà quý thầy/cô đã tham gia. Trong submenu này quý thầy/cô cũng có thể cập nhật thông tin hoạt động KHCN khác thông qua file csv mẫu như đã nêu ở (*)

4.5 Submenu “Giảng dạy” quý thầy/cô sẽ tiến hành cập nhật thông tin giảng dạy của quý thầy/cô. Quý thầy/cô cũng có thể cập nhật thông tin giảng dạy thông qua file csv mẫu trên website.

4.6 Tiếp theo, quý thầy/cô có thể cập nhật thông tin về hướng dẫn chuyên đề, luận văn, luận án, đề tài NCKH tại submenu “Hướng dẫn chuyên đề . Tại submenu này cũng hỗ trợ chức năng cập nhật thông tin hướng dẫn chuyên đề thông qua file mẫu csv của website.

5. Với menu “Thành tích, giải thưởng”, cho phép nhập-xuất thông tin giải thưởng, giải pháp KH&CN quý thầy/cô đã đạt được.

5.1 Submenu “Giải thưởng KHCN”, cho phép cập nhật thông tin giải thưởng KHCN mà quý thầy cô đã đạt được..

5.2 Submenu “Bằng sáng chế, bản quyền” và submenu “Giải pháp hữu ích”, quý thầy/cô cập nhật thông tin về bằng sáng chế, bản quyền và những giải pháp, sáng kiến hữu ích của mình.

5.3 Submenu “Ứng dụng thực tiễn”, cho phép cập nhật thông tin về ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu KHCN vào thực tiễn.

Trong mỗi submenu trong menu “Thành tích, giải thưởng” đều có hỗ trợ chức năng cho phép nhập/xuất thông tin thông qua file csv mẫu như nêu trên (*).

6. Trong submenu “Tham dự chương trình” của menu “Thông tin khác”, quý thầy cô cập nhật thông tin mình đã tham gia những chương trình khoa học và đào tạo trong và ngoài nước, tham gia làm việc tại các Viện, trung tâm nghiên cứu theo lời mời hay tham gia các hiệp hội khoa học, ban biên tập tạp chí khoa học, ban tổ chức các hội nghị về KH & CN

7. Sau khi hoàn tất việc cập nhật kết quả KHCN và đào tạo của mình, quý thầy/cô có thể vào menu “Tính giờ chuẩn NCKH” trong phần “Quản lý giờ chuẩn NCKH” để kết xuất thông tin về kết quả KHCN theo từng thời đoạn nhất định (từ tháng-năm.. đến tháng-năm..). Từ đó quý thầy/cô có thể biết được trong khoảng thời gian đó mình đã đạt được bao nhiêu giờ chuẩn NCKH. Nếu cần thiết, quý thầy cô có thể tải xuống file thống kê các hoạt động KHCN.

8. Cuối cùng, khi cần kết xuất bản lý lịch khoa học (LLKH) của mình, quý thầy/cô có thể kích chọn nút “Xuất lý lịch” trong trang web “Thông tin chung” hoặc kích chọn menu con “Lý lịch khoa học” trong menu “Kết quả KHCN” để xuất LLKH ra file MS Word. Để xác nhận LLKH trường chỉ ký nhận bản in từ file này như một điều kiện bắt buộc.