Vui lòng chờ...

Thông báo kết quả báo cáo chuyên đề "Viết bài báo khoa học và một số lưu ý khi sử dụng tiếng Việt trong văn bản khoa học"

16-10-2020

Chương trình báo cáo chuyên đề với chủ đề "Viết bài báo khoa học và một số lưu ý khi sử dụng tiếng Việt trong văn bản khoa học"

Thời gian: 8 giờ 30 - 11 giờ 15, ngày 14/10/2020

Địa điểm: phòng B2.1, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Hình thức tổ chức: Báo cáo trực tiếp tại hội trường và livestream

Số lượng giảng viên tham gia tại hội trường: 47

Số lượng giảng viên xem livestream: 52

Xem video buổi báo cáo chuyên đề: Tại đây