Vui lòng chờ...

Thông báo Tọa đàm khoa học lần 2 năm học 2019 - 2020 chủ đề "Ứng xử sư phạm trong thời đại 4.0"

11-05-2020

Khoa Ngoại ngữ tổ chức buổi Tọa đàm khoa học lần 2 năm học 2019 - 2020 với chủ đề: "Ứng xử sư phạm trong thời đại 4.0" 

THÔNG TIN CHUNG

Thời gian:     14g30, Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2020. 

Địa điểm:      Tọa đàm được tổ chức online trên nền Microsoft Teams.

Tên nhóm:    Tọa đàm lần 2 Khoa Ngoại ngữ - Ứng xử sử phạm trong thời đại 4.0.

 

CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM 

14:00 - 14:30: Đón khách

14:30 - 16:30: Tọa đàm

Nội dung: 

   - Ứng xử sư phạm đối với các tình huống liên quan đến GV và SV.

   - Ứng xử sư phạm đối với các tính huống liên quan đến GV và CB-CV-NV.

   - Ứng xử sư phạm đối với các tình huống liên quan đến mạng xã hội.

16:30: Tổng kết