V/v đăng ký đề tài/dự án KHCN cấp Trường năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo đến CBGV các Khoa, Bộ môn về việc đăng ký, tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Trường năm 2020

13-05-2020
    Vui lòng chờ...