Vui lòng chờ...
logo huflit - tổ chức biên tập tạp chí huflit

TẠP CHÍ KHOA HỌC

Hội đồng biên tập

Giới thiệu

Tạp chí khoa học

  • Là nơi đăng tải các công trình nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trong và ngoài trường nhằm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu của Trường.
  • Bài đăng trên Tạp chí khoa học phải qua phản biện
  • Hoạt động của Tạp chí phải tuân thủ theo Luật báo chí.
  • Quản lý và điều hành hoạt động của Tạp chí là Hội đồng biên tập. Tổng biên tập do Hiệu trưởng đề cử được Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về thông tin và chất lượng của Tạp chí

Sứ mệnh

Tạp chí là diễn đàn đăng tải và công bố giới thiệu các bài báo khoa học và công trình nghiên cứu khoa học về công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu giảng dạy của Trường; đồng thời phổ biến những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Tầm nhìn

Đến năm 2030, Tạp chí sẽ trở thành một tạp chí nghiên cứu khoa học được công nhận đạt hầu hết các tiêu chuẩn hội nhập quốc tế, là ,một trong các tạp chí uy tín của cả nước.

Mục tiêu

  • Xây dựng Tạp chí thành một tạp chí nghiên cứu khoa học, hàn lâm hướng theo chuẩn mực quốc tế.
  • Tiếp thu và học tập những tiêu chí của thế giới về phản biện, bình chọn các bài báo khoa học.
  • Thu hút và mở rộng các chuyên gia trong và ngoài trường vào hội đồng biên tập để phản biện các bài báo; hình thành mạng lưới cộng tác viên rộng khắp để viết bài thường uyên cho Tạp chí, nhất là những bài cốt lõi cho từng số của Tạp chí.
  • Nâng dần vị trí của Tạp chí đối với các tạp chí trong nước.
  • Thiết lập, mở rộng quan hệ hợp tác và trao đổi nghiên cứu với các tạp chí trong và ngoài nước.

Lịch sử

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan báo chí được thành lập theo Giấy phép hoạt động báo chi in số 51/GP-BTTTT ngày 05 tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mục đích hoạt động báo chí của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh là diễn đàn khoa học thông tin về các hoạt động giáo dục, đào tạo và đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ nghiên cứu, giảng viên, các nhà khoa học và sinh viên trong Trường và của các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở giáo dục quốc dân; là cầu nối giữa đào tạo và ứng dụng, giữa nghiên cứu và thực tiễn kinh tế - van hóa - xã hội; đáp ứng nhu cầu trao đổi, phổ biến thông tin khoa học của người làm công tac giáo dục, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là Bản tin Thông tin Khoa học HUFLIT từ năm 2002, sau đó chuyển thành Tập san Ngoại ngữ - Tin học & Giáo dục đã được ấn thành 25 số, nay tiếp tục phát triển thành Tạp chí và phát hành Số 1 tháng 10/2015. Hội đồng biên tập rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác nhiệt tình và hiệu quả của đông đảo bạn đọc trong và ngoài trường với những bài báo khoa học có chất lượng mang tính lý luận và thực tiễn để Tạp chí Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh luôn mang đến độc giả những kết quả nghiên cứu, thông tin khoa học hữu ích. Hội đồng biên tập cũng mong muốn bạn đọc thường xuyên tham khảo, nghiên cứu, góp ý và viết bài gửi về Tạp chí để cùng góp phần xây dựng Tạp chí Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển và giá trị.

Thành viên
biên tập

TS. Phạm Thị Duyên Hồng
GVCH, Khoa Ngoại ngữ
Thành viên
TS. Phạm Thị Thu Nga
Phụ trách Khoa Du lịch Khách sạn
Thành viên
TS. Hoàng Kim Oanh
GVCH, Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Phương Đông
Thành viên
TS. Phạm Thị Yên
GVCH, Khoa Quan hệ Quốc tế
Thành viên
TS. Trần Văn Tiếng
Trưởng Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Phương Đông
Thành viên
PGS.TS. Dương Tuấn Anh
GVCH, Khoa Công nghệ Thông tin
Thành viên
TS. Nguyễn Đức Cường
Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin
Thành viên
PGS.TS. Nguyễn Phi Khứ
Trưởng ban KH-HT-ĐTSĐH
Thành viên
PGS.TS. Trần Văn Lăng
Tạp chí Khoa học
Thành viên
TS. Nguyễn Anh Tuấn
Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường
Thành viên