Vui lòng chờ...

Hướng dẫn tạp chí Huflit

 1. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT Journal of Science) xuất bản các công trình nghiên cứu của những nhà nghiên cứu, giảng dạy trong và ngoài trường. Những công trình này chưa được công bố trên các tạp chí hoặc ấn phẩm khoa học khác (bao gồm các công bố trên internet). Đây là những kết quả có giá trị khoa học và thực tiễn trong các lĩnh vực khoa học mà Nhà trường có thế mạnh.
 2. Bài viết gửi về cho Tạp chí phải được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh khoảng 10 trang trên giấy khổ A4 lưu dạng thông dụng của Microsoft Word, hoặc dạng PDF. Trong đó sử dụng bảng mã unicode với kiểu chữ Times New Roman kích thước 11, không dãn cách dòng với định dạng trang phù hợp. Khi được chấp thuận xuất bản, tác giả phải nộp lại file dạng Microsoft Word theo những quy định của bộ phận in ấn.
 3. Bài viết gồm: tên bài viết (dùng chữ in hoa); họ và tên tác giả, tên đơn vị, địa chỉ email, nếu tác giả thứ nhất không phải là người điều phối (coressponding) thì phải đánh dấu tác giả nào là người điều phối; tóm tắt (abstract) không quá 10 dòng (nếu bài viết bằng tiếng Việt thì phải có phần tóm tắt và tên bài viết bằng tiếng Anh); từ khóa (khoảng 3-5 từ); nội dung bài viết (gồm các phần có nội dung chính của một bài báo khoa học chính như: đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết quả nghiên cứu và bình luận).
 4. Bài viết dùng văn phong khách quan, có thể ở thể thụ động; sử dụng thuật ngữ và các ký hiệu thông dụng; những thuật ngữ mới, không thông dụng cần giải thích ngắn gọn. Hình ảnh chú thích phải rõ nét; tên hoặc chú thích hình ảnh hay hình vẽ được đặt phía dưới, của bảng biểu được đặt ở phía trên; hình và bảng biểu phải được đánh số thứ tự và phải được tham chiếu đến (lấy dẫn) trong bài viết.
 5. Danh mục tài liệu tham khảo là danh sách các nguồn tài liệu được trích dẫn để sử dụng, bình luận trong bài viết. Nguồn tài liệu này phải đầy đủ các thông tin như: họ tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, tên sách hoặc chương sách, nhà xuất bản (hoặc địa chỉ truy cập), năm xuất bản (hoặc thời gian truy cập), số tạp chí, số tập, từ trang nào đến trang nào trong tạp chí, hoặc số trang của sách. Nói chung là phải cung cấp đầy đủ thông tin làm sao có thể minh chứng được sự tồn tại của tài liệu này từ đó có thể tìm thấy được. Sau mỗi dẫn lời/dẫn ý cần ghi rõ số thứ tự theo danh mục Tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có thể ghi cả số trang mà tác giả đã lấy dẫn, chẳng hạn như [1] hoặc [2, tr.18-20].
 6. Danh mục tài liệu tham khảo được xếp theo thứ tự lấy dẫn trong bài viết (tài liệu lấy dẫn đầu tiên phải là tài liệu số [1]). Danh mục tài liệu trình bày như sau, tham khảo thêm ở trang web của Tạp chí
  • Đối với sách/luận án/báo cáo khoa học: số thứ tự, họ và tên tác giả hoặc tên cơ quan ban hành, tên sách/luận án/báo cáo khoa học (in nghiêng), nhà xuất bản, nơi xuất bản, tổng số trang, năm xuất bản.
  • Đối với bài trong tạp chí/báo/sách: số thứ tự, họ và tên tác giả, tên bài báo của tác giả, tên tạp chí/báo/sách (in nghiêng), tập, số, các số trang, năm công bố.
  • Đối với các văn bản của chính phủ: số thứ tự, tổ chức ban hành, tên hoặc trích yếu của văn bản, số văn bản, năm công bố.
  • Tên tài liệu nước ngoài phải viết bằng tiếng của nước xuất bản, không phiên âm, không chuyển ngữ hoặc dịch.
 7. Khi được chấp thuận xuất bản, các tác giả/nhóm tác giả gửi thêm cho toà soạn của Tạp chí một tập tin về hình cá nhân, và một sống thông tin mang tính giới thiệu về bản thân trong khoảng 100 – 150 từ. Chẳng hạn những thông tin như sau được trình bày trong một đoạn văn liên tục, không xuống dòng như: nhận các học vị học hàm ở đâu, từ khi nào; hiện đang làm việc ở đâu, làm việc gì; những lĩnh vực nghiên cứu đang quan tâm là gì.

Địa chỉ liên hệ và gửi bài

 • Địa chỉ: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 828 Sư Vạn Hạnh phường 13, Quận 10, TP.HCM
 • Điện thoại: (028) 38632 052 - Ext: 131
 • Email: tapchikhoahoc@huflit.edu.vn
 • Mạng xã hội: