Phát hành tạp chí số 8

Hội đồng biên tập Tạp chí trân trọng kính mời tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên, nhà nghiên cứu của Trường và các trường, viện, các nhà doanh nghiệp cùng những ai quan tâm tham gia viết bài cho Tạp chí Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM ở số thứ 8 dự kiến phát hành vào tháng 5/2020

24-12-2019

Phát hành tạp chí số 7

Hội đồng biên tập Tạp chí trân trọng kính mời tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên, nhà nghiên cứu của Trường và các trường, viện, các nhà doanh nghiệp cùng những ai quan tâm tham gia viết bài cho Tạp chí Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM ở số thứ 7 dự kiến phát hành vào tháng 12/2019.

13-06-2019
    Vui lòng chờ...