Đề tài NCKH SV Eureka "Thủ tục giám đốc thẩm Vụ án dân sự"

16-02-2022

1. Tên công trình: Thủ tục giám đốc thẩm Vụ án dân sự

2. Lĩnh vực nghiên cứu: Hành chính – Pháp lý

Chuyên ngành đăng ký dự thi (ghi đúng theo chuyên ngành trong thể lệ Giải thưởng): Chuyên ngành khác

3. Tóm tắt công trình, những vấn đề mới (không quá 100 từ):

Công trình nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của quy định pháp luật về Thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự để tìm ra định hướng và kiến nghị một số giải pháp. Từ đó giúp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự nhằm đảm bảo pháp luật được thực thi một cách đúng đắn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, củng cố lòng tin của nhân dân.

 1. 4. Tên giảng viên hướng dẫn (ghi rõ họ tên, học hàm, học vị, đơn vị công tác):

GVC. TS. Bùi Kim Hiếu - Trưởng Khoa Luật Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM

5. Tác giả, nhóm tác giả (không quá 5 người):

 1. Tác giả 1:
 • Họ tên : Hồ Xuân Tiến
 • Nam/Nữ : Nam
 • Năm sinh : 2001
 • Địa chỉ: Quận 10, TPHCM
 • Điện thoại : 0764.296.524
 • Email: xuantien110601@gmail.com
 • Khoa - Ngành: Khoa Luật – Ngành Luật Kinh tế
 • Trường : Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh
 • Tỉnh/ Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Số CMND/Căn cước công dân: 072201003261
 1. Tác giả 2:
 • Họ tên : Nguyễn Kiều Duyên
 • Nam/Nữ : Nữ
 • Năm sinh : 2001
 • Địa chỉ: 156/7A, Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TPHCM
 • Điện thoại : 0835.061.801
 • Email: kieuduyennguyen50@gmail.com
 • Khoa - Ngành: Khoa Luật – Ngành Luật Kinh tế
 • Trường : Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh
 • Tỉnh/ Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Số CMND/Căn cước công dân: 058301000906

​​​​​​​

6. Cam kết của tác giả, nhóm tác giả: Tôi xin cam đoan đề tài này là công trình nghiên cứu khoa học của nhóm chúng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong đề tài là trung thực và có nguồn gốc. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước Ban tổ chức Giải thưởng và pháp luật về các kết quả nghiên cứu của đề tài này.

7. Nội dung chi tiết: Xem tại đây

Vui lòng chờ...