Đề tài NCKH SV Eureka "SỔ TAY TỪ NGỮ MỚI (신조어 – Sinjo-eo) TRONG TIẾNG HÀN"

16-02-2022

1. Tên công trình: SỔ TAY TỪ NGỮ MỚI (신조어 – Sinjo-eo) TRONG TIẾNG HÀN

2. Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội và nhân văn

Chuyên ngành đăng ký dự thi (ghi đúng theo chuyên ngành trong thể lệ Giải thưởng): Ngôn ngữ học

3. Tóm tắt công trình, những vấn đề mới (không quá 100 từ) :

Để hiểu rõ về văn hóa, lịch sử của bất kỳ một quốc gia nào thì việc hiểu biết về ngôn ngữ của quốc gia đó là điều tất yếu và đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ngôn ngữ nào cũng thường xuất hiện những từ ngữ mới gây không ít khó khăn cho người học tiếng nước ngoài và tiếng Hàn cũng không ngoại lệ. Từ ngữ mới (신조어 – Sinjo-eo) trong tiếng Hàn thường làm cho nhiều sinh viên Việt Nam không thể hiểu hoặc hoang mang khi giao tiếp với người bản xứ và trong quá trình đọc hiểu thông tin. Công trình “SỔ TAY TỪ NGỮ MỚI (신조어 – Sinjo-eo) TRONG TIẾNG HÀN” đã nghiên cứu làm rõ hơn về lớp từ này để giúp người Việt học tiếng Hàn có thể tiếp cận và hiểu về từ ngữ mới (신조어 – Sinjo-eo) một cách dễ dàng hơn.

 1. 4. Tên giảng viên hướng dẫn (ghi rõ họ tên, học hàm, học vị, đơn vị công tác):

TS.Trần Văn Tiếng TS.Hoàng Nguyên Phương

Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

 1. 5. Tác giả, nhóm tác giả (không quá 5 người):
 1. Tác giả :
 • Họ tên : Huỳnh Mỹ Nhật
 • Nam/Nữ : Nữ
 • Năm sinh : 1999
 • Địa chỉ: 316 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh,TP.HCM
 • Điện thoại : 0909 310 072
 • Email: 17DH690806@st.huflit.edu.vn
 • Khoa - Ngành: Ngôn ngữ và văn hóa phương Đông, Hàn Quốc học
 • Trường : Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT)
 • Tỉnh/ Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Số CMND/Căn cước công dân: 215475362
 1. 6. Cam kết của tác giả, nhóm tác giả: Tôi xin cam đoan đề tài này là công trình nghiên cứu khoa học của tôi (hoặc nhóm chúng tôi). Các số liệu, kết quả nêu trong đề tài là trung thực và có nguồn gốc. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước Ban tổ chức Giải thưởng và pháp luật về các kết quả nghiên cứu của đề tài này.
 2. 7. Nội dung chi tiết: Xem tại đây

Vui lòng chờ...