Đề tài NCKH SV Eureka "So sánh biểu đạt ngôn ngữ-văn hóa của người Nhật và người Việt qua cách nói giảm nói tránh."

16-02-2022

1. Tên công trình: So sánh biểu đạt ngôn ngữ-văn hóa của người Nhật và người Việt qua cách nói giảm nói tránh.

Đánh dấu chọn nếu công trình nghiên cứu từ những vấn đề gợi ý, đặt hàng của doanh nghiệp, cơ quan hoặc các tổ chức, cá nhân (gửi kèm đơn, công văn hoặc hợp đồng đặt hàng)

2. Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội và nhân văn

Chuyên ngành đăng ký dự thi (ghi đúng theo chuyên ngành trong thể lệ Giải thưởng): Ngôn ngữ học

3. Tóm tắt công trình, những vấn đề mới (không quá 100 từ) :

Ngôn ngữ và văn hóa có một mối quan hệ vô cùng mật thiết và không thể tách rời nhau. Để làm sáng tỏ vấn đề này, chúng tôi chọn phân tích biện pháp “nói giảm nói tránh” trong tiếng Nhật và tiếng Việt bằng cách phân tích và tổng hợp. Từ những điều đã tìm hiểu, nghiên cứu đã rút ra được những trường hợp mà người nói nên và không nên nói giảm nói tránh trong các cuộc hội thoại hằng ngày ở Nhật Bản, Việt Nam. Không chỉ thế mà còn nêu lên được những giá trị văn hóa đặc trưng được ẩn dấu bên trong cách nói ấy, giúp được cho người Việt và người Nhật khi giao tiếp với nhau được tế nhị và lịch sự hơn, đồng thời còn tránh được những sự bất đồng do văn hóa mang lại.

4. Tên giảng viên hướng dẫn (ghi rõ họ tên, học hàm, học vị, đơn vị công tác): ThS. Đặng Thanh Yến Linh

5. Tác giả, nhóm tác giả (không quá 5 người):

Tác giả 1:

- Họ tên : Trần Thu Hòa Phương

- Nam/Nữ : Nữ

- Năm sinh : 1999

- Địa chỉ: M7 cư xá Phú Lâm B, P.13, Q.6, TP.HCM

- Điện thoại : 0949632820

- Email: 17DH690920@st.huflit.edu.vn

- Khoa - Ngành: Ngôn ngữ và văn hóa phương Đông

- Trường : Ngoại ngữ-tin học thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT)

- Tỉnh/ Thành phố: Hồ Chí Minh

- Số CMND/Căn cước công dân: 079199017271                

6. Cam kết của tác giả, nhóm tác giả: Tôi xin cam đoan đề tài này là công trình nghiên cứu khoa học của tôi (hoặc nhóm chúng tôi). Các số liệu, kết quả nêu trong đề tài là trung thực và có nguồn gốc. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước Ban tổ chức Giải thưởng và pháp luật về các kết quả nghiên cứu của đề tài này.

7. Nội dung chi tiết: Xem tại đây

Vui lòng chờ...