Đề tài SVNCKH Eureka: "The influential factors on the E-banking services adoption by Generation Z customers during the COVID-19 pandemic: The case of Ho Chi Minh City, Vietnam"

16-02-2022

1. Tên công trình: The influential factors on the E-banking services adoption by Generation Z customers during the COVID-19 pandemic: The case of Ho Chi Minh City, Vietnam.

 1. 2. Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế

Chuyên ngành đăng ký dự thi: Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán, Kế toán - Kiểm toán, Bảo hiểm - Tín dụng.

 1. 3. Tóm tắt công trình, những vấn đề mới (không quá 100 từ):

Since coronavirus disease, customer behavior has shifted across all sectors; electronic financial services are replacing traditional ones. Notwithstanding the urgency of the context, there are just a few E-banking adoptions published research during the pandemic in Vietnam. Nevertheless, these only focused on Millennials, Gen X, ignoring Gen Z, who has substantial impact on future consumption market. As Technology Acceptance Model cannot provide an exhaustive perspective into adoption, the study integrates Theory of Planned Behavior with TAM, whereas only a few papers integrate TAM with another behavioral model. Hedonic motivation is widely used as a mediating factor in adoption. Nevertheless, it can be considered an independent variable since it is closely bonded with Gen Z’s characteristics.

 1. 4. Tên giảng viên hướng dẫn

ThS. Hoàng Đức Sinh

Giảng viên khoa Kinh tế - Tài chính, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghiên cứu sinh trường Tomas Bata University in Zlin.

5. Tác giả, nhóm tác giả:

  1. Tác giả 1: 
 • Họ tên: LƯƠNG THẾ TRINH
 • Nam/Nữ: Nam
 • Năm sinh: 2000
 • Địa chỉ: 64H Thái Phiên, phường 2, quận 11, Tp.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 076 497 1219
 • Email: luongthetrinh123@gmail.com
 • Khoa - Ngành: Khoa Kinh tế - Tài chính; Ngành Tài chính – Ngân hàng
 • Trường: Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT)
 • Tỉnh/ Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Số CMND/Căn cước công dân: 079200021671
 •  
 1. Tác giả 2
 • Họ tên: NGUYỄN HOÀNG KHÁNH NHƯ
 • Nam/Nữ: Nữ
 • Năm sinh: 2000
 • Địa chỉ: 672 Lũy Bán Bích, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, Tp.HCM
 • Điện thoại: 0924 553 486
 • Email: nguyenhknhu@gmail.com
 • Khoa - Ngành: Khoa Kinh tế - Tài chính; Ngành Tài chính - Ngân hàng
 • Trường: Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT)
 • Tỉnh/ Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Số CMND/Căn cước công dân: 025 956 183
 1. Tác giả 3:
 • Họ tên: NGUYỄN THỊ CẨM TIẾN
 • Nam/Nữ: Nữ
 • Năm sinh: 2000
 • Địa chỉ: 128B, Kênh Tân Hoá, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, Tp.HCM
 • Điện thoại: 038 303 1373
 • Email: ntcamtien1452@gmail.com
 • Khoa - Ngành: Khoa Kinh tế - Tài chính; Ngành Tài chính - Ngân hàng
 • Trường: Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT)
 • Tỉnh/ Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Số CMND/Căn cước công dân: 312418739
 1. Tác giả 4:
 • Họ tên: PHAN THỊ NGỌC TRÂM
 • Nam/Nữ: Nữ
 • Năm sinh: 2000
 • Địa chỉ: 127/103/16 Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện thoại: 0932718027
 • Email: ptngoctram225@gmail.com
 • Khoa - Ngành: Khoa Kinh tế - Tài chính; Ngành Tài chính - Ngân hàng
 • Trường: Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT)
 • Tỉnh/ Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Số CMND/Căn cước công dân: 026029079
  1.  

6. Cam kết của tác giả, nhóm tác giả: Chúng tôi xin cam đoan đề tài này là công trình nghiên cứu khoa học của nhóm chúng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong đề tài là trung thực và có nguồn gốc. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước Ban tổ chức Giải thưởng và pháp luật về các kết quả nghiên cứu của đề tài này.

7. Nội dung chi tiết: Xem tại đây

 

Vui lòng chờ...