V/v tổ chức hội thảo khoa học cấp trường năm 2020 với chủ đề "Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cho một số loại hình bất động sản"

11-01-2021

Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp trường năm 2020 với chủ đề "Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cho một số loại hình bất động sản"

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM; Hệ Thống Luật Thịnh Trí;

Đơn vị thực hiện: Khoa Luật, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

MỤC ĐÍCH

Trong thời gian qua, thị trường bất động sản (BĐS) đã có bước phát triển đáng kể, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội. Giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân và thị trường cũng là một chỉ số thể hiện sự phát triển của nền kinh tế.

Khung pháp lý đảm bảo cho việc phát triển lành mạnh thị trường BĐS Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện, tuy nhiên thực tiễn thi hành các văn bản pháp luật có liên quan bộc lộ không ít những hạn chế, bất cập, phần nào kìm hãm sự phát triển lành mạnh của thị trường BĐS ở nước ta.

Mục đích của việc tổ chức Hội thảo này là nhằm lấy ý kiến từ các chủ thể trực tiếp tham gia vào công tác thi hành luật về những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp hơn với thực tiễn.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỘI THẢO

Hội thảo tập trung nghiên cứu các vấn đề hoàn thiện pháp luật về loại hình bất động sản. Cụ thể:

+ Hoàn thiện các quy định pháp luật về mua bán, chuyển nhượng nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

+ Hoàn thiện khung pháp lý đối với căn hộ condotel và đề xuất hình thức sở hữu lâu dài đối với căn hộ condotel.

+ Hoàn thiện khung pháp lý của văn hộ - văn phòng (officetel)

+ Hoàn thiện khung pháp lý về mô hình văn phòng không gian làm việc chung (Co-working)

+ Hoàn thiện khung pháp lý về Homestay

THÀNH PHẦN THAM DỰ

+ Ban Giám hiệu Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

+ Hội đồng sáng lập; Ban cố vấn; Ban lãnh đạo hệ thống Luật Thịnh Trí;

+ Các nhà khoa học thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

+ Các nhà khoa học thuộc các trường đại học, các viện nghiên cứu trong phạm vi cả nước.

+ Các nhà hoạt động thực tiễn liên quan đến lĩnh vực bất động sản.

+ Các cơ quan thông tấn, báo chí.

THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

+ Thời gian: 7h30 Thứ 4 ngày 20 tháng 01 năm 2021.

+ Địa điểm: Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Vui lòng chờ...