Kế hoạch tổ chức hội thảo sinh viên "Những yếu tố cần thiết để sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học hiệu quả"

03-07-2020

Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2019-2020, Khoa Du lịch - Khách sạn đã đưa ra kế hoạch tổ chức hội thảo sinh viên với đề tài "Những yếu tố cần thiết để sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học hiệu quả"

Mục tiêu hội thảo

    - Tạo một diễn đàn khoa học để thu hút sinh viên đến với những hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc NCKH trong sinh viên.

    - Giúp cho sinh viên hiểu rõ các bước trong quá trình hoạt động NCKH thực tế.

    - Giúp cho sinh viên định hướng trong hoạt động NCKH.

    - Tạo cơ sở nền tảng và cung cấp cho sinh viên kiến thức liên quan đến việc viết khóa luận tốt nghiệp.

    - Giúp sinh viên tiếp cận với các phương pháp nghiên cứu khoa học hiện nay.

Nội dung hội thảo

Hội thảo tập trung phân tích các vấn đề liên quan đến hoạt động NCKH trong sinh viên như: Thực trạng NCKH của sinh viên Khoa Du lịch - Khách sạn, cơ hội và thách thức, quy trình của hoạt động NCKH, các yếu tố tác động đến hoạt động NCKH trong sinh viên,... Từ đó đưa ra các gợi ý, đề xuất, và giải pháp nhằm củng cố và tăng cường hoạt động NCKH trong sinh viên.

Kế hoạch tổ chức hội thảo

    Thời gian tổ chức Hội thảo dự kiến: 08g00 thứ bảy ngày 25 tháng 7 năm 2020

    Địa điểm dự kiến: Phòng Hội thảo

   Thành phần tham dự:

        - Sinh viên Khoa Du lịch - Khách sạn

        - Sinh viên các Khoa trong Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM có quan tâm tham gia đóng góp ý kiến và tham luận cho Hội thảo.

        - Phụ trách Khoa, Chuyên viên và Giảng viên Khoa Du lịch - Khách sạn.

Vui lòng chờ...