Thông báo v/v tổ chức hội thảo "Nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ, ngoại ngữ trong bối cảnh hiện nay"

23-06-2020

Căn cứ kế hoạch năm học 2019-2020 đã phê duyệt việc tổ chức hội thảo khoa học cấp trường của khoa Đông Phương với đề tài "Nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ, ngoại ngữ trong bối cảnh hiện nay"

Mục tiêu:

    Hội thảo là diễn đàn trình bày, trao đổi thông tin, chia sẻ các thành tựu về nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ, ngoại ngữ nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Nội dung hội thảo khoa học:

    Hội thảo bao gồm những vấn đề: Những phương pháp giảng dạy hiệu quả các môn ngoại ngữ, ngôn ngữ, ngôn ngữ - văn hóa, những hướng nghiên cứu ngôn ngữ, ngoại ngữ phù hợp với bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; những đề xuất cải tiến học liệu (giáo trình, tài liệu tham khảo, ...); đề xuất chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và của các môn học đáp ứng mục tiêu giảng dạy các môn ngoại ngữ, các môn chung,...; đề xuất ngân hàng đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên liên quan đến việc học ngoại ngữ, văn hóa, xã hội, ...; nghiên cứu so sánh ngôn ngữ, văn hóa giữa Việt Nam với các quốc gia khác; việc nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt, văn hóa Việt cho người nước ngoài.

Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học

    Thời gian tổ chức: 08g-12g00 ngày 03.7.2020 (thứ sáu)

    Địa điểm dự kiến: Phòng Hội thảo

    Thành phần tham dự:

        - Lãnh đạo trường

        - Ban Khoa học - Hợp tác - ĐTSĐH

        - BCN Khoa, Trường các bộ môn

        - Giảng viên cơ hữu của khoa, trường, giảng viên thỉnh giảng lâu năm

        - Giảng viên Trường ĐH KHXH & NV TP.HCM

Vui lòng chờ...