Vui lòng chờ...

HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA CNTT NĂM HỌC 2022 - 2023

28-04-2023

1. Các chủ đề chính của HN, HT:
- Các nghiên cứu về công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, mạng máy tính.
- Các nghiên cứu về học máy/học sâu, nhận dạng, khai thác dữ liệu, xử lý ngôn
ngữ tự nhiên.
2. Thời gian tổ chức: 8h00 - 12h00, ngày 23/06/2023 (Thứ Sáu).
3. Địa điểm tổ chức: Phòng Hội thảo, Lầu 1, Khu B, Cơ sở Sư Vạn Hạnh.
4. Người chủ trì khoa học của HN, HT: TS. Nguyễn Đức Cường (Trưởng Khoa)