Vui lòng chờ...

Tọa đàm khoa học năm học 2022 - 2023:
International Currency Exchange Methods in Tourism (10/7/2023)

06-07-2023

Chủ đề: International Currency Exchange Methods in Tourism
Báo cáo viên: Rakesh Gupta, PhD
Senior Lecturer of Griffith University (Australia)
Thời gian: 8h00 Thứ Hai 10/7/2023
Địa điểm: Phòng Hội thảo, cơ sở Sư Vạn Hạnh