Vui lòng chờ...

Tọa đàm sinh viên cấp khoa lần 2
“ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ ANH VÀ NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC TỪ GÓC ĐỘ NGƯỜI HỌC”

20-04-2023

1. Các nội dung yêu cầu:
- Đánh giá các khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.
- Đánh giá các khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.
- Đánh giá các khối kiến thức tự chọn trong chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.
- Đề xuất giải pháp nhằm cải tiến chương trình đào tạo tại Khoa.
2. Thời gian tổ chức: 13g30 -17g00, thứ 7 ngày 20/5/2023
3. Địa điểm tổ chức: Phòng Hội thảo, lầu 9
32 Trường Sơn, Q.Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Người chủ trì khoa học của tọa đàm:
- ThS. Huỳnh Thị Chiêu Uyên - Uỷ viên HĐKH Khoa, Giảng viên tiếng Trung Khoa Ngoại ngữ.