Vui lòng chờ...

TỌA ĐÀM GIẢNG VIÊN LẦN 2: Đề xuất cải tiến chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc vận dụng góp ý của các bên liên quan (12/5/2023)

12-04-2023

1. Các nội dung yêu cầu:
- Đánh giá các khối kiến thức trong chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, ngành ngôn ngữ Trung Quốc đang thực hiện từ góp ý của các bên liên quan.
- Đối sánh các khối kiến thức/ học phần cụ thể của CTĐT tại Khoa Ngoại ngữ với CTĐT các trường khác (trong nước/ ngoài nước).
- Đề xuất giải pháp nhằm cải tiến chương trình đào tạo tại khoa.
2. Thời gian tổ chức: 14g00 -17g00, thứ 6, ngày 12/5/2023
3. Địa điểm tổ chức: Phòng Hội thảo, lầu 1 khu B 828 Sư Vạn Hạnh, P13, Q.10, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Người chủ trì khoa học của tọa đàm:
- ThS. Bùi Thị Thanh Trúc, Trưởng khoa, Thành viên HĐ KH Khoa Ngoại ngữ
- ThS. Đặng Thị Thị Huệ Trân, Phó Trưởng Khoa, Thành viên HĐ KH Khoa Ngoại ngữ.