Thư mời viết bài tham gia hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XIV về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin FAIR-2021"

14-05-2021

Hội nghị khoa học quốc gia về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (Hội nghị FAIR) được tổ chức thường niên dưới sự bảo trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cũng như của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; qua đó góp phần thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về Công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Chủ đề chính của FAIR'2021 là "Chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV". Tuy nhiên, do truyền thống của Hội nghị nên những chủ đề khác cũng được chấp nhận như một định hướng lâu dài cho các lần tổ chức sau.

Một số thời hạn:

- Nộp tóm tắt: 15/5/2021

- Nộp toàn văn: 15/6/2021

- Thông báo chấp nhận: 15/7/2021

Chi tiết hội nghị: 

 

 

Vui lòng chờ...