Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế ICYREB 2021

29-03-2021

Học viện Ngân hàng phối hợp với 9 trường Đại học, Học viện đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Các nhà khoa học trẻ của các trường khối Kinh tế & Kinh doanh 2021" (ICYREB 2021).

Học viện Ngân hàng kính gửi quý thầy/cô Thư mời viết bài hội thảo khoa học  ICYREB 2021.

Thời hạn nhận bài: 15/07/2021.

Địa chỉ website nhận bài: icyreb2021.sciencesconf.org 

Email giải đáp thắc mắc về Hội thảo:  [email protected]

Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 12/2021.

Địa điểm: Học viện Ngân hàng, Hà Nội.

Kính đề nghị Quý Trường và Đơn vị phụ trách Quản lý Khoa học thông tin rộng rãi cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên trẻ và sinh viên tham gia viết bài Hội thảo.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo tại website icyreb2021.sciencesconf.org, hoặc gửi thư về địa chỉ email: [email protected] để được giải đáp. 

 

Vui lòng chờ...