Vui lòng chờ...

Giáo trình: Kế toán tài chính 1. Chủ biên: TS. Nguyễn Thanh Sơn

29-08-2022

Quyết định số 474/QĐ-ĐNT ngày 14/4/2022 về việc giao nhiệm vụ biên soạn giáo trình năm 2022 của trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh - TS Nguyễn Thanh Sơn