Vui lòng chờ...

Giáo trình: Mô hình tài chính. Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Xuân Lan

29-08-2022

Quyết định số 473/QĐ-ĐNT ngày 14/4/2021 Về việc giao nhiệm vụ biên soạn giáo trình năm 2022 của trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh - TS Nguyễn Thị Xuân Lan