Vui lòng chờ...

Đăng nhập

Tên đăng nhập: tuân thủ theo quy định của đơn vị quản lý để nhận biết người dùng submenu này thuộc đối tượng nào
- Nếu là giảng viên trong trường HUFLIT thì đó là phần tên trong email Trường của giảng viên được cấp;
Vd: email Trường của GV là: abc@huflit.edu.vn thì tên đăng nhập hệ thống là abc.
- Nếu không phải là giảng viên trong trường HUFLIT thì Tên đăng nhập sẽ do người dùng tự quy định lúc đăng ký tài khoản;
- Nếu là người quản lý thì có Tên đăng nhập do đơn vị quản lý quy định;

Mật khẩu : cụm từ dành riêng cho người sử dụng menu này. Đối với cán bộ/giảng viên trong trường HUFLIT khi sử dụng lần đầu mật khẩu sẽ do hệ thống thiết lập và cung cấp qua email, người dùng nên thay đổi lại mật khẩu theo ý định của mình để đảm bảo tính riêng tư trong quá trình sử dụng

1. Để nhận được báo cáo tổng hợp về kết quả hoạt động KHCN của khoa, bộ môn, và từng CBGV trong khoa qua những khoảng thời gian khác nhau. Khi đó người dùng được phép truy cập các mục trong menu “Kết quả KHCN”.

2. Để xem và cập nhật các bản ghi dữ liệu kết quả hoạt động KHCN của CBGV, người dùng hãy chọn menu thích hợp ở phía trên mục “Lý lịch khoa học” của menu “Kết quả KHCN’ để có hiển thị tương ứng trên màn hình.

Khi vào các menu đó, người dùng có thể : (i) nhập mới dữ liệu (chọn nút ‘Thêm mới’); (ii) xem thông tin chi tiết (chọn nút xanh dương), hoặc (iii) xóa dữ liệu nếu muốn (chọn nút màu đỏ).

Nếu chọn (i) hoặc (ii), sẽ có hộp thoại xuất hiện, gồm các ô dữ liệu cần nhập mới hoặc chỉnh sửa nếu cần. Dữ liệu ở các ô có dấu * là dữ liệu cần nhập để người quản lý kiểm tra và để tự động tính giờ chuẩn NCKH. Hãy kích chọn nút ‘Lưu’ để lưu trữ dữ liệu của hộp thoại vào CSDL của STA để dùng về sau.

3. Nếu chọn mục “Thống kê theo đơn vị” của menu “Kết quả KHCN”, nhập đủ dữ liệu vào hộp thoại ở đầu trang và chọn nút ‘thực hiện’, thống kê về kết quả KHCN cần tìm xuất hiện theo từng mục dữ liệu liên quan trên màn hình. Người dùng có thể kích lên chọn các mục tại các trang này để xem.

Nếu kích chọn nút ‘Xuất file tổng kết kết quả hoạt động KHCN’ sẽ nhận được file word mô tả toàn bộ kết quả đã thống kê như hiển thị trên màn hình.

4. Nếu người dùng chưa đăng nhập vào STA, thay vì vào “Kết quả KHCN” có thể vào menu “Công bố khoa học” mục “Công bố của các đơn vị” để xem kết quả hoạt động KHCN theo thời gian của đơn vị là khoa hoặc khối phòng ban sau khi đăng ký dữ liệu trong hộp thoại đầu trang màn hình.

Ở đây, ‘khối phòng ban’ là khái niệm dùng để chỉ định tập hợp các CBGV thuộc biên chế quản lý ở các phòng, ban chức năng nhưng có hoạt động về KHCN.

Khi nhập đủ dữ liệu vào hộp thoại ở đầu trang và chọn nút ‘Thực hiện’, người dùng có thể xem nội dung các mục dữ liệu liên quan trên màn hình hoặc kết xuất file word về các thống kê này để sử dụng trong báo cáo của mình.

Các thống kê ở đây tương tự như khi đăng nhập vào STA với menu: “Kết quả KHCN/Thống kê theo đơn vị”. Nhưng khác biệt người dùng không thể truy cập đến kết quả hoạt động KHCN của các bộ môn và các cá nhân người dùng trong cùng đơn vị.