Tổ chức Hội nghị Quốc tế HUFLIT IC 2020

Topic: ENSURING A HIGH-QUALITY HUMAN RESOURCE IN THE MODERN AGE

03-09-2020

Hội thảo : Hoàn thiện các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư và Luật cạnh tranh đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế

- Bình luận những bất cập của luật đầu tư và định hướng hoàn thiện dự thảo luật đầu tư sửa đổi.

- Pháp luật về ưu đãi đầu tư đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp - bất cập và hướng hoàn thiện.

- Bước phát triển mới của Luật cạnh tranh 2018.

22-06-2020

Hội thảo: Sự kết hợp giữa phương pháp truyền thống và công nghệ hiện đại trong giảng dạy

- Tác động của công nghiệp 4.0 đối với việc thiết kế chương trình đào tạo Nghành Ngoại Ngữ bậc đại học

- Tác động của công nghiệp 4.0 đối với phương pháp giảng dạy ngoại ngữ

- Tác động của công nghiệp 4.0 đối với môi trường học tập và giảng dạy

11-05-2020

Hội nghị Khoa học Sinh Viên 2019
Môi trường học tập bậc Đại học và Sự thích nghi

- Khả năng thích ứng trong môi trường học tập bậc Đại học

- Vận dụng kỹ năng 4Cs để học tốt ở Bậc Đại học

11-05-2020
    Vui lòng chờ...