Vui lòng chờ...

Hợp đồng nghiên cứu kỹ thuật với công ty CSIRO (Úc) 2019

30-08-2022

Tháng 4/2019. Tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ CSIRO của chính phủ Úc đã ký hợp đồng với Trường về nghiên cứu phát triển hệ CSI (CSIRO Shrimp Innovation)